gwo btt moduł instalacyjny

GWO BTT moduł instalacyjny – installation

Czy wiesz jak wygląda GWO BTT moduł instalacyjny? Stanowi on ważne szkolenie, ponieważ uczy techników technik instalacji turbin wiatrowych w bezpieczny sposób. Szkolenia GWO są ważne, dlatego warto je poznać. Pozwalają nabyć wiedzę z zakresu bezpiecznego funkcjonowania wiatraków, więc także montażu wszystkich części. Szkolenie jest prowadzone przez techników turbin wiatrowych, ponieważ wiemy jak ważne są umiejętności.

Podstawowe szkolenie techniczne – moduł instalacyjny

Celem niniejszego modułu instalacyjnego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), z wykorzystaniem bezpiecznych procedur pracy i odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

GWO BTT moduł instalacyjny

Są skierowane do kandydatów, którzy nie mają żadnego wcześniejszego doświadczenia w zakresie systemów hydraulicznych, mechanicznych lub elektrycznych, ale mogą być również wykorzystywane do podnoszenia kwalifikacji kandydatów, którzy posiadają pewną wiedzę na temat tych obszarów w innych sferach, a nie konkretnie w zakresie turbin wiatrowych.

Aby wziąć udział w module instalacyjnym BTT, uczestnicy muszą najpierw uzyskać certyfikat w module mechanicznym BTT. Dowiedz się więcej!

Podstawowe moduły szkolenia technicznego mają charakter trwały i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tych modułów. Opiera się to na założeniu, że uczestnik aktywnie pracuje w środowisku turbin wiatrowych. Czytaj także…

GWO BTT moduł instalacyjny – cele kursu

Szkolenie GWO BTT moduł instalacyjny powinien gwarantować, że delegaci będą w stanie:

 1. określać główne czynności instalacyjne i wyjaśniać ogólne ryzyko i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji,
 2. objaśnić system list kontrolnych w trakcie całego procesu instalacji,
 3. wyjaśnić charakterystykę środowiska instalacji,
 4. objaśnić zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji,
 5. opisać podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych,
 6. objaśnić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem,
 7. wyjaśnić podstawowe urządzenia mechaniczne,
 8. zademonstrować sposób wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasady i normy obchodzenia się z kablami i ich instalowania,
 9. opisać podstawowe instalacje hydrauliczne,
 10. objaśnić zasady działania zewnętrznych prądnic podczas instalacji,
 11. omówić podstawy zasady odbiorów.

ZOBACZ WIĘCEJ, PONIEWAŻ MAMY SZCZEGÓŁOWE DANE